Wizja

Odkrywanie przed społeczeństwem potencjału mediów internetowych

Misja

Jesteśmy organizacją, która uczy się poprzez mądrą zabawę

Cel nadrzędny

Rozwój każdego z członków koła dzięki działalności edukacyjnej, w tym naukowej, oraz obecność w mediach społecznościowych poprzez uwzględnienie realizacji projektów społecznych i rozwój sieci networking'u